KOLOKVIJUMI ZA SPECIJALIZANTE

Kolokvijumi za specijalizante kod prof.dr Zorana Tatića biće održani u četvrtak 31.3.2022. godine u 17:30 na Kampusu, zgrada Stomatologije.

PREDAVANJA

Oralna hirurgija, Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom

Predavanja prof. dr Z. Tatića biće održana 01.04.2022. godine  na Kampusu, zgrada stomatologije, predavaona, od 12:30 -15:30 časova.