Grupe za vježne neurologija dentalna medicina i stomatologija

Molim studente da se jave nastavnicima zbog dogovora o početku vježbi neurologija na dentalnoj medicini i stomatologiji.

U prilogu su grupe.Stomatologija i dentalna med 2020 21