Katedra za histologiju i embriologiju

Obavještenje

 

Usmeni ispit za studente medicine i dentalne medicine koji su položili praktični ispit u prethodnim rokovima će se održati u srijedu (7. 6.) u 16. 30 h.

 

Katedra