Katedra za histologiju i embriologiju

Obavještenje

 

Konsultacije i kolokvijumi kod dr Maje Barudžija će se obavljati četvrtkom u periodu 11.00-12.00 h u Centru za biomedicinska istraživanja, laboratorija za histologiju i biologiju ćelije, II sprat dekanata.

Sve ostale informacije dostupne na mejl: maja.barudzija@med.unibl.org

Katedra