predmet Oktobarski rok I Oktobarski rok II Mjesto održavanja ispita I vrijeme
 Opšta KTH 04.10.2022 10.10.2022 17h  DIF sala 1
Klinička KTH 04.10 10.10 17h  DIF sala 1
Fizioterapija u neurologiji 04.10 10.10 17h  DIF sala 1
Kineziologija 28.09. 06.10. 17h  DIF sala 1
Kineziologija sa kinezimetrijom 28.09. 06.10. 17h  DIF sala 1
Ergonomija I asistivne tehnologije 26.09 06.10. 15h Zotović
Osnove radne terapije 26.09. 06.10. 15h Zotović
Fizikalni agensi u fizioterapiji 7.10. 2022. 13.10. 2022. 15h u predavaoni 3 na studijskom programu Farmacija,
 Fizioterapija u ginekologiji i akušerstvu 7.10. 2022. 13.10. 2022. 15h u predavaoni 3 na studijskom programu Farmacija,
Ortotika i protetika .

 

06. okotobar 2022 13. oktobar 2022 13 :00 Predavaoniva na II spratu u Trapistima
Fiziopterapija u ortopediji i traumatologiji 06. okotobar 2022 13. oktobar 2022 13 :00 Predavaoniva na II spratu u Trapistima