Instrukcija o načinu održavanja nastavnog procesa na daljinu

U prilogu je Instrukcija o načinu održavanja nastavnog procesa na daljinu, a koju je donijelo resorno ministarstvo.

NAPOMENA: Zvanično predložena aplikacija za nastavu na daljinu je Google Meet.

Za sve koji nisu upućeni u korištenje Google Meeta u prilogu dostavljamo detaljno uputstvo.

Instrukcija

Uputstvo GOOGLE MEET