Katedra za histologiju i embriologiju

 

Obavještenje

 

Termin polaganja kolokvijuma (1, 2 i integralni kolokvijum) u aprilskom ispitnom roku je u utorak 13.04.2021. godine u 18:00 časova u amfiteatru MF-a.

Izlazak na kolokvijum je potrebno prijaviti kod asistentice Sanje Jovičić putem maila sanja.jovicic@med.unibl.org, sa naznačenim imenom i prezimenom, brojem indeksa i smjerom, a kao predmet maila navesti „Prijava kolokvijuma“, najkasnije do 09.04.2021. godine. Polaganju kolokvijumu ne može se pristupiti bez indeksa.

Katedra