ispit biohemija drugi januarsko februarski rok 2021.

Praktični dio ispita (kolokvij) iz biohemije održaće se 25. februara 2021. u 15:30 u biohemijskoj laboratoriji na Medicinskom fakultetu.
Pismeni dio ispita iz biohemije održaće se 02.marta 2021. u 15:00 u sali 2 na Farmaciji (kampus).
Doc. dr Bosa Mirjanić-Azarić