Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Imunologije, te Imunologije sa imunohistohemijom održati u utorak, 27. septembra 2022. godine u 13:00 časova u vježbaoni Katedre za mikrobiologiju i imunologiju.

 

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju