Poštovani, ispit iz kliničke biohemije 1 će se održati 26.01.2023. god. u 10 sati u laboratoriji za biohemiju na medicinskom fakultetu.