Ispit iz Kliničke farmacije u aprilskom roku

Pismeni ispit će se održati  27.04.2022. u 08.00h u Sali 1.