Ispit iz Kliničke farmacije u junsko-julskom roku

Ispit iz predmeta Klinička farmacija će se održati 23.06.2022. u 8h u Sali 1 i 07.07.2022. u 8h u Sali 1.