Poštovani, ispit iz medicinske  biohemije  će se održati 21.06.2022. god u biohemijskom laboratoriju,  u 15 sati.