Poštovani , ispit iz medicinske biohemije će se održati 29.12.2023. god u 10 sati u biohemijskoj  laboratoriji.