Ispit iz medicinske biohemije i opšte biohemije

Poštovani studenti, ispit iz medicinske biohemije i opšte biohemije će se održati 9.09. 2021. god. u predavaoni 1 i  2 na Farmaciji