Poštovani, ispit iz Medicinske biohemije i Opšte biohemije će se održati 6.2.2023. godine na Medicinskom fakultetu u laboratoriji biohemijskoj u 12 sati,  a ispit Slobodni radikali 7.02.2023.  u 15 sati na medicinskom fakultetu , u kancelariji nastavnika.