Poštovani , ispit iz medicinske biohemije će se održati 26.04.2022. na Farmaciji  u 13 sati u sali 3.