Poštovani, ispit iz medicinske biohemije i opšte biohemije će se održati  28.08.2023. godine u 9 sati u laboratoriji za biohemiju.