Poštovani , ispit iz Opšte biohemije, Opšte farmaceutske biohemije i Medicinske biohemije će se održati  29.01.2024. god u 10 sati na Medicinskom fakultetu, u laboratoriji biohemijskoj.