Poštovani , ispit iz medicinske biohemije i opšte biohemije će se održati 23.01.2023.god u 10 sati na medicinskom fakultetu u laboratoriji za biohemiju.