(Fizikalna medicina i rehabilitacija, stomatologija, fizioterapija, ortotika i protetika, fizioterapija u hirurgiji, ortopediji i traumatologiji)

Septembarski ispitni rok – II ispitni rok

15.09.2022.                13:00          predavaona Zotović

Oktobarski ispitni rok

06.10.2022                  13:00         predavaona Zotović

13.10.2022.                  13:00         predavaona Zotović

Doc. dr Tatjana Nožica-Radulović