Obavještavaju se studenti da će se izvlačenje ispitivača i ispit iz mikrobiologije održati u utorak, 27. aprila 2021. godine. Izvlačenje ispitivača će biti održano 27. aprila 2021. godine u 9:00 časova u novoj sali Medicinskog fakulteta.

Ispit je potrebno prijaviti elektronski najkasnije tri dana pred termin ispita naznačenog u e-bazi.

 

 

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju