Ispitni rokovi Oralna medicina

Januarsko-februarski

8.02.2021. u 10h

22.02.2021. u 10h

 

Aprilski

26.04.2021. u 10h

 

Junsko-Julski

14.06.2021. u 10h

28.06.2021. u 10h

 

Septembarski

6.09.2021. u 10h

20.09.2021. u 10h

 

Oktobarski

4.10.2021. u 10h