Ispitni rokovi Pacijenti rizika

Januarsko-februarski

9.02.2021. u 9:30h

23.02.2021. u 9:30h

 

Aprilski

27.04.2021. u 9:30h

 

Junsko-Julski

16.06.2021. u 14h

30.06.2021. u 14h

 

Septembarski

7.09.2021. u 9:30h

21.09.2021. u 9:30h

 

Oktobarski

5.10.2021. u 9:30h