ISPITNI ROKOVI APRIL-OKTOBAR ŠKOLSKE 2022

 

JUNI

13.06.2022     Oralna medicina    10:00 sati

Parodontologija     11:00 sati

 

14.06.2022     Pacijenti rizika      10:00 sati

Oralna higijena      11:00 sati

 

27.06.2022     Oralna medicina    10:00 sati

Parodontologija     11:00 sati

 

28.06.2022     Pacijenti rizika      10:00 sati

Oralna higijena      11:00 sati

 

SEPTEMBAR

05.09.2022     Oralna medicina    10:00 sati

Parodontologija     11:00 sati

 

06.09.2022     Pacijenti rizika      10:00 sati

Oralna higijena      11:00 sati

19.09.2022     Oralna medicina    10:00 sati

Parodontologija     11:00 sati

20.09.2022     Pacijenti rizika  10:00 sati

Oralna higijena  11:00 sati

OKTOBAR

03.10.2022     Oralna medicina    10:00 sati

Parodontologija     11:00 sati

 

04.10.2022     Pacijenti rizika      10:00 sati

Oralna higijena      11:00 sati