Ispitni rok iz predmeta Parodontologija će se održati u Kampusu

Septembarski

30.08.2021. u 11h

13.09.2021. u 11h

 

Oktobarski

27.09.2021. u 11h

11.10.2021. u 11h