Ispitni rokovi septembar i oktobar Oralna medicina

Ispitni rokovi iz predmeta Oralna medicina će se održati u Kampusu

Septembarski

30.08.2021. u 10h

13.09.2021. u 10h

 

Oktobarski

27.09.2021. u 10h

11.10.2021. u 10h