Katedra za Patološku fiziolgiju

Medicinski fakultet Banja Luka

 

ISPITNI ROKOVI ŠK. 2020/21.

 

ROK:                                                  DATUM                  ODGOVORNI NASTAVNIK      

  • JANUARSKI………………10.02.2021. Doc. dr Milorad Vujnić
  • FEBRUARSKI…………….24.02..2021. Prof. dr Nela Rašeta S.
  • APRILSKI………………..o4.05.2021. Prof. dr Darko Golić
  • JUNSKI……………………16.06.2021. Doc. dr Milorad Vujnić
  • JULSKI…………………….30.06.2021. Prof. dr Nela Rašeta S.
  • SEPTEMBAR I…………….01.09.2021. Prof. dr Darko Golić
  • SEPTEMBAR II…………..15.09.2021. Doc. dr Milorad Vujnić
  • OKTOBAR …………………..05.10.2021. Prof. dr Nela Rašeta S.

 

 

APSOLVENTSKI ROK: 16.12.2020.

 

NAPOMENA:

NAVEDENI ODGOVORNI NASTAVNIK ZA SVAKI ISPITNI ROK  ORGANIZUJE TAJ ISPITNI ROK. UKOLIKO STUDENTI IMAJU NEJASNOĆE TREBAJU SE JAVITI ODGOVORNOM NASTAVNIKU NA UNIBL E-MAIL.

 

 

 

Banja Luka, 18.11.2021.                                            ŠEF KATEDRE:

Prof. dr Nela Rašeta Simović