ISPRAVKA OBAVJEŠTENjA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NjEGE- APRILSKI ROK

MEDICINSKI   FAKULTET   BANjALUKA

KATEDRA  ZA  GINEKOLOGIJU  I  AKUŠERSTVO

ISPRAVKA  OBAVJEŠTENjA  ZA  STUDENTE  ZDRAVSTVENE NjEGE- APRILSKI ROK

Obavještavaju se studenti Zdravstvene njege  da će izvlačenje kartice sa imenom  profesora za polaganje usmenog ispita biće održano u utorak  27. aprila  2021. godine u 12 časova.

 

                                                                                                              ŠEF KATEDRE

        20.04.2021.godine                                                       Prof. Dr Branka Čančarević-Đajić