MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE STOMATOLOGIJE I ZDRAVSTVENE NJEGE

Januarski ispitni rok traje od  08. februara 2021 do 18. februara 2021 god.

  • prijava ispita je do 08. februara 2021
  • izvlačenje ispitivača je u 08. februara 2021 godine u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 08. februara 2021 do 18. februara

Februarski  ispitni rok traje od 22. februara 2021 godine

do 04. marta 2021. godine.

  • prijava ispita je do 22. februara 2021 godine
  • izvlačenje ispitivača je u 22. februara 2021 godine u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC

praktični i usmeni ispiti se obavljaju 22. februara 2021 godine do 04. marta 2021. godine.

 

Banjaluka, dana  20. januara 2021 godine

 

Šef katedre za neurologiju

 

Prof. dr sc. med Vlado Đajić