Obavještavaju se studenti da će se izvlačenje ispitivača i usmeni ispit iz mikrobiologije u januarsko-februarskom ispitnom roku održati 10. februara 2021. godine u 9:00 časova (AMF Medicinskog fakulteta) i 24. februara 2021. godine u 9:00 časova (AMF Medicinskog fakulteta).

 

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju