MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE , DENTALNE MEDICINE  I ZDRAVSTVENIH NAUKA

Januarski ispitni rok traje od  24. januara 2022. do 03. februara 2022. god.

  • prijava ispita je do 24. januara 2022.
  • izvlačenje ispitivača je 24. januara 2022. godine u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 24. januara 2022 do 03. februara 2022.

Februarski  ispitni rok traje od 08. februara 2022. godine do 18. februara 2022. godine.

  • prijava ispita je do 08. februara 2022 godine
  • izvlačenje ispitivača je u 08. februara 2022 godine u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 08. februara 2022. godine do 18. februara 2022. godine.

 

Banjaluka, dana  15. decembra 2021. godine

  

Šef katedre za neurologiju

Prof. dr sc. med Vlado Đajić