Javni poziv studentima da apliciraju na program Ferijalnog rada u SR Njemačkoj