Obavještavaju se studento sanitarnog inženjerstva da će se ispit iz predmeta Komunalna higijena i Higijena i preventivna medicina održati prema sljedećem rasporedu

Izvlačenje ispitivača za studente koji imaju položen praktični dio ispitau ponedjeljak 05.07.2021. u 12:00 časova – stari dekanat

Praktični dio ispita i izvlačenje ispitivača u ponedjeljak 05.07.2021. u 12:15 časova – stari dekanat (ponijeti kakulator)-

Usmeni dio u dogovoru sa ispitivačem