PRVI ISPITNI ROK

Praktični dio biće održan 14.6. u 12:00 časova, Kampus, zgrada Stomatologije. Usmeni dio biće održan nakon završenog praktičnog dijela.

Bez položenih kolokvijuma studneti ne mogu pristupiti ispitu.

 

DRUGI ISPITNI ROK

Praktični dio biće održan 5.7. u 09:00 časova, Kampus, zgrada Stomatologije. Usmeni dio biće održan nakon završenog praktičnog dijela.

Bez položenih kolokvijuma studneti ne mogu pristupiti ispitu.