Јунски рок                        15.06.2021.

Клиничка пракса I            10:00-12:00                         АМФ МФ

Клиничка пракса II           12:00-14:00                         АМФ МФ

Ургентна медицина          14:00-15:00                         АМФ МФ

Ургентна медицина  и хитна стања у лабораторијској медицини  15:00-16:00 АМФ МФ

 

Јулски рок                        

Клиничка пракса I             05.07.2021.                         12:00-13:00                АМФ МФ

Клиничка пракса II            07.07.2021.                         12:00-14:00                АМФ МФ

Ургентна медицина           07.07.2021.                         15:00-16:00                АМФ МФ

Ургентна медицина  и хитна стања у лабораторијској медицини

07.07.2021                           15:00-16:00               АМФ МФ