Junski rok                        15.06.2021.

Klinička praksa I            10:00-12:00                         AMF MF

Klinička praksa II           12:00-14:00                         AMF MF

Urgentna medicina          14:00-15:00                         AMF MF

Urgentna medicina  i hitna stanja u laboratorijskoj medicini  15:00-16:00 AMF MF

 

Julski rok                        

Klinička praksa I             05.07.2021.                         12:00-13:00                AMF MF

Klinička praksa II            07.07.2021.                         12:00-14:00                AMF MF

Urgentna medicina           07.07.2021.                         15:00-16:00                AMF MF

Urgentna medicina  i hitna stanja u laboratorijskoj medicini

07.07.2021                           15:00-16:00               AMF MF