Junsko – julski termini u 2022. god. za ispite na Katedri za urgentnu medicinu

JUNSKI ROK:

  1. KLINIČKA PRAKSA I- 15.06. OD 13:00-15:00 časova AMFITEATAR MF
  2. KLINIČKA PRAKSA II- 15.06. OD 15:00-17:00 časova  AMFITEATAR MF
  3. URGENTNA MEDICINA, DENTALNA MEDICINA – PRVA POMOĆ, URGENTNA MED. I HITNA LAB.DIJAGNOSTIKA- FZNJ-  – 15.06. OD 17-18 časova  AMFITEATAR MF

JULSKI ROK:

  1. KLINIČKA PRAKSA I- 04.07. OD 12:00-14:00 časova AMFITEATAR MF
  2. KLINIČKA PRAKSA II- 04.07. OD 14:00-16:00 časova  AMFITEATAR MF
  3. URGENTNA MEDICINA, DENTALNA MEDICINA – PRVA POMOĆ, URGENTNA MED. I HITNA LAB.DIJAGNOSTIKA- FZNJ-  – 04.07. OD 16-17 časova  AMFITEATAR MF

Šef Katedre za Urgentnu medicinu

Prof.dr Nada Banjac