ЈУНСКИ РОК:

  1. КЛИНИЧКА ПРАКСА I- 15.06. ОД 13:00-15:00 часова АМФИТЕАТАР МФ
  2. КЛИНИЧКА ПРАКСА II- 15.06. ОД 15:00-17:00 часова  АМФИТЕАТАР МФ
  3. УРГЕНТНА МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ПРВА ПОМОЋ, УРГЕНТНА МЕД. И ХИТНА ЛАБ.ДИЈАГНОСТИКА- ФЗЊ-  – 15.06. ОД 17-18 часова  АМФИТЕАТАР МФ

ЈУЛСКИ РОК:

  1. КЛИНИЧКА ПРАКСА I- 04.07. ОД 12:00-14:00 часова АМФИТЕАТАР МФ
  2. КЛИНИЧКА ПРАКСА II- 04.07. ОД 14:00-16:00 часова  АМФИТЕАТАР МФ
  3. УРГЕНТНА МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ПРВА ПОМОЋ, УРГЕНТНА МЕД. И ХИТНА ЛАБ.ДИЈАГНОСТИКА- ФЗЊ-  – 04.07. ОД 16-17 часова  АМФИТЕАТАР МФ

Шеф Катедре за Ургентну медицину

Проф.др Нада Бањац