KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO – OBAVJEŠTENjE ZA APSOLVENTE ZDRAVSTVENE NjEGE