KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO – OBAVJEŠTENjE ZA STUDENTE BABIŠTVA

 MEDICINSKI   FAKULTET   BANjALUKA

KATEDRA  ZA  GINEKOLOGIJU  I  AKUŠERSTVO

OBAVJEŠTENjE  ZA  STUDENTE BABIŠTVA

Obavještavaju se studenti  Babištva  da će se izvlačenje kartice sa imenom profesora za usmeni ispit u junu, održati u utorak 15.06.2021. godine u 12 časova.

 

                                                                                                                                Šef katedre:

    14.06.2021. g.                                                                         Prof. dr Branka Čančarević – Đajić