KATEDRA ZA URGENTNU MEDICINU – OKTOBARSKI ISPITNI ROK

I ispitni rok 04.10.2022.

Klinička praksa I 12:00-13:00 Edukativni centar – predavaona Hitna pomoć SHMP
Klinička praksa II- Prva pomoć 12:00-13:00 Edukativni centar – predavaona Hitna pomoć SHMP
Urgentna medicina 12:00-13:00 Edukativni centar – predavaona Hitna pomoć SHMP
Osnove urgentne medicine 12:00-13:00 Edukativni centar – predavaona Hitna pomoć SHMP
Urgentna medicina i hitna stanja

u laboratorijskoj medicini

12:00-13:00 Edukativni centar – predavaona Hitna pomoć SHMP
Prva pomoć (Dentalna medicna) 12:00-13:00 Edukativni centar – predavaona Hitna pomoć SHMP

II ispitni rok 13.10.2022.

Klinička praksa I 12:00-13:00 Edukativni centar – predavaona Hitna pomoć SHMP
Klinička praksa II – Prva pomoć 12:00-13:00 Edukativni centar – predavaona Hitna pomoć SHMP
Urgentna medicina 12:00-13:00 Edukativni centar – predavaona Hitna pomoć SHMP
Osnove urgentne medicine 12:00-13:00 Edukativni centar – predavaona Hitna pomoć SHMP
Urgentna medicina i hitna stanja

u laboratorijskoj medicini

12:00-13:00 Edukativni centar – predavaona Hitna pomoć SHMP
Prva pomoć (Dentalna medicina) 12:00-13:00 Edukativni centar – predavaona Hitna pomoć SHMP