I испитни рок 04.10.2022.

Клиничка пракса I 12:00-13:00 Едукативни центар – предаваона Хитна помоћ СХМП
Клиничка пракса II- Прва помоћ 12:00-13:00 Едукативни центар – предаваона Хитна помоћ СХМП
Ургентна медицина 12:00-13:00 Едукативни центар – предаваона Хитна помоћ СХМП
Основе ургентне медицине 12:00-13:00 Едукативни центар – предаваона Хитна помоћ СХМП
Ургентна медицина и хитна стања

у лабораторијској медицини

12:00-13:00 Едукативни центар – предаваона Хитна помоћ СХМП
Прва помоћ (Дентална медицна) 12:00-13:00 Едукативни центар – предаваона Хитна помоћ СХМП

 

II испитни рок 13.10.2022.

Клиничка пракса I 12:00-13:00 Едукативни центар – предаваона Хитна помоћ СХМП
Клиничка пракса II – Прва помоћ 12:00-13:00 Едукативни центар – предаваона Хитна помоћ СХМП
Ургентна медицина 12:00-13:00 Едукативни центар – предаваона Хитна помоћ СХМП
Основе ургентне медицине 12:00-13:00 Едукативни центар – предаваона Хитна помоћ СХМП
Ургентна медицина и хитна стања

у лабораторијској медицини

12:00-13:00 Едукативни центар – предаваона Хитна помоћ СХМП
Прва помоћ (Дентална медицина) 12:00-13:00 Едукативни центар – предаваона Хитна помоћ СХМП