• Klinička praksa I 20.04. od 19 -20 časova (Fakultet političkih nauka)
  • Klinička praksa II Prva pomoć – 29.04. od 19 -20 časova (Pravni fakultet)
  • Urgentna medicina – 29.04. – 15-16 časova (AMF MF)
  • FZNJUrgentna stanja i laboratorijska dijagnostika– 29.04. od 14-15 časovau prostorijama edukativnog centra u SHMP
  • Dentalna medicinaPrva pomioć – 24.04. od 12-13 časova u prostorijama edukativnog centra u SHMP