Termin ispita za drugi oktobarski rok je 13.10.2021. od 14 – 15 časova, u SHMP za sve predmete:

· Kliničku praksu I,

· Kliničku praksu II,

· Urgentnu medicinu,

· FZNJ- lab.dg.