Ispit iz kliničke biohemije 1 i kliničke biohemije 2 će se održati:  5.09.2022.; 21.09.2022. i 6.10.2022.god.