Klinička biohemija 1 – prvi januarsko februarski rok

Ispit iz Kliničke biohemije 1 će se održati u utorak, 09. februara 2021. godine u sali 1 na Farmaciji (Kampus) sa početkom u 15:00 časova.

Doc. dr sc. Bosa Mirjanić-Azarić