Klinička farmacija – rezultati ispita – drugi termin okotbarskog roka