Klinička farmakologija – usmeni ispit

Vježbe i predavanja (u vidu prezentacija) iz kliničke farmakologije nalaze se na sajtu fakulteta, na oglasnoj stranici.

Studenti su u obavezi da ispit pripremaju prema najnovijoj literaturi, odnosno prema materijalima koji su oglašeni na sajtu fakulteta i prema literaturi koju su dobili od nastavnika u toku predavanja i vježbi.

 

 

Mr farm. Ana Golić Jelić

viši asistent