Kolokvijum 2 iz predmeta Oralna medicina će se održati u petak 11.06.2021. u 10:30 amfiteatar stomatologija.