Kolokvijum 2 iz predmeta Parodontologija će se održati u četvrtak 10.06.2021. godine u 10:30 amfiteatar stomatologije.